Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Modernizace pardubického popraviště se stává kontroverzní záležitostí

  8:08aktualizováno  8:08
Rekonstrukce památné Larischovy vily a Národní kulturní památky Zámeček volají po koordinaci, přičemž jedno muzeum chystané ve vile by bohatě stačilo. To je hlavní sdělení otevřeného dopisu, který zaslali pardubickému primátorovi a ministerstvu kultury historik Jiří Kotyk a architekt Vladimír Rozehnal.

Setkání pamětníků a rodinných příslušníků Operace Silver A. | foto: Josef Vostárek, ČTK

K veřejnému vyjádření je inspirovaly výsledky architektonické soutěže na úpravu Národní kulturní památky (NKP) Zámeček.

„Chceme rozproudit poslední možnou diskusi, protože se nám zdá, že ty miliony z evropských fondů by šly využít lepším způsobem,“ říká historik Jiří Kotyk.

Fotogalerie

Ze závěrů soutěže vyplývá, že si obnova popraviště a vily konkurují. Zatímco je podle signatářů dopisu studie k Larischově vile dobře promyšlená, vítěznou ambiciózní studii nové podoby popraviště odmítají. A to přesto, že má dominantním prvkem místa nadále zůstat samotný žulový pomník.

Vítězný návrh nedávno zveřejněné architektonické soutěže počítá s podzemní expozici připomínající podle nich protiatomový bunkr.

Návrh nepočítá s plným oplocením ani s budovou bývalého muzea, naopak počítá s dosázením lesa v místech, kde se nacházel v době poprav.

„Víme dobře, že národní kulturní památka již vyžadovala určitou revitalizaci prostoru včetně sadových úprav, ale podle našeho názoru je chystaná úprava zbytečně drahá, a to kvůli příliš radikálnímu zásahu do prostoru,“ uvádějí autoři.

Nechybí připomínky k expozici, ploše pro pietu i k plotu

Podle nich zmodernizovaná expozice mohla zůstat ve stávajícím objektu včetně sociálního zázemí. Bourání bude též finančně náročné. Podzemní expozice má být podle nich rovněž zbytečně znovu opatřena na sestupních rampách jmény 194 popravených z roku 1942, jež jsou však již uvedena při cestě k základnímu žulovému pomníku na místě poprav.

Také upozorňují na riziko navrhovaného odstranění plotu celého objektu, a to kvůli nehlídaným dětem, vandalům, sprejerům, psům, močení. Pořízení kamerového systému bude nákladné.

Památník Zámeček

Popraviště (v majetku města Pardubice)

Stojí na místě bývalého popraviště gestapa, které tu v roce 1942 během jediného měsíce zavraždilo 194 lidí. Při nedávné architektonické soutěži na vybudování nadčasového památníku nebyla první cena udělena, druhou získali architekti Jan Žalský a Vít Podráský. Expozice je umístěna v zemi a nekonkuruje pomníku. Zpracovatelem ideového projektu je historik Vojtěch Kyncl.

Larischova vila (v majetku Československé obce legionářské)

Novorenesanční vilu, zvanou také Zámeček, si nechal v roce 1885 postavit potomek uhlobaronského rodu Jiří Larisch-Mönich. V době německé okupace vilu vlastnil policejní pluk z Kolína. Němci v jejích sklepeních za heydrichiády v roce 1942 vyslýchali české vlastence a obyvatele Ležáků, které později zastřelili na nedaleké střelnici. Legionáři plánují u Zámečku postavit lanové centrum, které by mělo napodobovat výcvik parašutistů. Autorem návrhu na celkové oživení domu je architekt Lukáš Hudák.

„Vítězný návrh vůbec neřeší prostor pro pravidelně konaná pietní shromáždění - tedy plochu pro hudbu a řečníky, místo pro stany v případě deště či sněhu a podobně. Není ani řešena otázka zviditelnění navrhovaného podzemního objektu z Průmyslové ulice včetně slavnostního osvětlení,“ uvádějí autoři dopisu.

Návrhu podle nich chybí zaplnění takzvaného meditačního prostoru například ekumenickou kaplí i venkovní osazení uměleckých děl. V objektu navrženém ke zbourání byla socha i umělecké vitráže.

„Návštěvník Larischovy vily a popraviště bude stále řešit dilema, kterou ze dvou nabízených expozic navštívit, což může ovlivnit i výše navrhovaného vstupného. Z tohoto úhlu pohledu lze jistě položit zásadní otázku, zdali by peníze Evropské unie nemohly být využity pro kulturní účely v Pardubicích jinak a lépe,“ podněcují diskusi pisatelé dopisu.

„Rekonstrukce Larischovy vily a Národní kulturní památky Zámeček musí být dobře koordinovány. Žádáme vás proto, abyste předložili naše návrhy veřejnosti. Jedná se o národní kulturní památku, o které nemůže bez řádné diskuse a projednání rozhodnout ani rada ani zastupitelstvo,“ upozorňují autoři dopisu a vyzývají ty, kteří s obsahem souhlasí, k jeho podpisu. Podpisové archy jsou k dispozici v knihovně Klubu přátel Pardubicka se sídlem v pardubické Klášterní ulici č. p. 54. 

Autoři mají i návrh nového řešení expozice, parkoviště, přístupové cesty a nástupní plochy, osvětlení, parkových úprav a dalších prvků pietního prostoru.

Náklady jsou vyčíslené na 15 milionů korun

Město chce projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček otevřít na jaře 2020. Předpokládané náklady na první etapu jsou 15 milionů korun bez DPH, s tím, že evropská dotace by měla pokrýt 85 procent způsobilých nákladů, 5 procent státní rozpočet a 10 procent uhradí město ze svého rozpočtu.

Vedle toho hodlá magistrát pomáhat při obnově zdevastované Larischovy vily v areálu Foxconnu, ale v majetku Československé obce legionářské. Zatím pro tento účel uvolnilo z rozpočtu půl milionu korun. Tato památka v majetku legionářů je součástí historie Pardubic stejně jako „národní“ Památník Zámeček – popraviště v majetku města. Obě si zasluhují proměnit k lepšímu, jen jeden objekt má však šanci dosáhnout na evropské dotace – ten se statutem národní památky.

„Kdyby se prostor Národní kulturní památky Zámeček rozšířil, bylo by to určitě pro dobro této věci a lidé, kteří šli tuto cestu jako svoji poslední cestu života, by to zpětně ocenili. Je to dluh vůči nim. Rozdělení místa popravy a věznění není dobré,“ řekla ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, podle níž je spojení obou míst velmi důležité.

Legionářům jako majitelům Larischovy vily nezbývá než věřit, že časem dojde i na spojení praktické, na což nechce Foxconn, na jehož území se vila nalézá, zatím přistoupit.

Střetávají se subjekty, které chtějí částečně to samé

Zámeček jako vězení je od popraviště vzdálené vzdušnou čarou necelých 300 metrů.

„My usilujeme o to, abychom nějakým způsobem propojili popraviště a Larischovu vilu a pokusili se o komplex, kde bude všechno, od muzea přes multifunkční centrum pro mládež,“ řekl regionální zástupce legionářů František Bobek. Je v tom však jedna údajná „nelogičnost“.

„Zdá se mi, že se střetávají dva subjekty, které chtějí částečně dělat to samé. Chceme budovat na popravišti muzeum pro mládež, přitom ve vile historicky stojí, takže mi to připadá takové nelogické, ale nechci do toho zasahovat, protože si myslím, že chystaná revitalizace tomuto místu určitě prospěje a bude ku prospěchu celé věci,“ dodal František Bobek.

Obec legionářská již přízemí a sklepení byť zchátralé vily i její zahradu zpřístupňuje veřejnosti. Pořádá tam pietní akce a branný závod Battlefield pro žáky základních škol. Vila je rovněž jednou ze zastávek pochodu Oheň bez naděje, který připomíná místa a události spojené s heydrichiádou.

Náměstek: Mladou generaci je třeba oslovit i moderními prvky

Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého, který má přeměnu Památníku Zámeček ve své kompetenci, by si vila zasloužila, aby byla součástí národní kulturní památky, ale teď jde spíš o to, aby město pomáhalo jejímu majiteli při jednáních o dotace z ministerstev kultury a obrany či řešení parkování v jejím okolí. Navíc je přesvědčen, že oba muzejní projekty mají smysl, byť si trochu konkurují.

„Pokud se podaří oba uskutečnit, tak budeme v evropském či minimálně ve středoevropském kontextu naprosto unikátní. Legionáři jdou v Larischově vile spíše cestou interakce a volnočasového prožitku, my jdeme spíše cestou edukace, zachování pietního rázu území, kterým popraviště je. Oba projekty se mohou velmi vhodně doplňovat,“ řekl Jakub Rychtecký.

Podle něj budou obě muzea velkou motivací pro návštěvy všech generací. „My cítíme velký dluh v tom, že je dnes památník popraviště otevřen jen na vzpomínkové akty, přitom by si toto místo zasloužilo větší pozornost,“ řekl Jakub Rychtecký, podle něhož vítěz architektonické soutěže splnil všechny hlavní podmínky, především aby památkový ráz nebyl dotčen a památník zůstal dominantou samotného prostoru. Navíc oceňuje důraz budoucí expozice na vzdělávání i to, že původní cesta od vězení bude součástí architektonického řešení areálu.

„Neobávám se ani nedostatku dobových artefaktů, mladou generaci je třeba oslovit i moderními prvky, jako jsou například filmy a dalšími. Naší snahou je podchytit lidi, kteří si hodně pamatují, mezigenerační přenos je neocenitelný,“ dodal Rychtecký. 

OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ MĚSTA I ZASTUPITELŮM

(Pardubice 15.12.2017)

Vážený pane primátore, městská rado i zastupitelé,

po skončení architektonické soutěže na úpravu Národní kulturní památky - NKP Zámeček a po prostudování studie k Larischově vile od arch. Hudáka se otevřela možnost porovnání vítězného návrhu soutěže (atelier Žalský - Podráský) se studií arch. Hudáka. Můžeme tak jen konstatovat, že Hudákova studie k Larischově vile je dobře promyšlená, zcela konkrétní a řeší citlivě a s respektem k památce přízemní přístavbu s nově vytvořeným přednáškovým sálem i hygienickým zázemím. Majitel-Čs. obec legionářská-se aktivně spolupodílel na tematickém členění chystané expozice se zapsaným spolkem Zámeček.

V druhém případě vítězná studie na komplexní transformaci Národní kulturní památky Zámeček (popraviště) proměňuje ideový návrh dvojice Kyncl-Jedličková v podzemní expozici připomínající protiatomový bunkr. Víme dobře, že Národní kulturní památka již vyžadovala určitou revitalizaci prostoru včetně sadových úprav, ale podle našeho názoru je chystaná úprava zbytečně drahá, a to kvůli příliš radikálnímu zásahu do prostoru.

  1. Zmodernizovaná expozice mohla zůstat ve stávajícím objektu včetně sociálního zázemí. Bourání bude též finančně náročné.

  2. Podzemní expozice má být zbytečně znovu opatřena na sestupních rampách jmény 194 popravených z roku 1942, jež jsou však již uvedena při cestě k základnímu žulovému pomníku na místě poprav.

  3. Upozorňujeme na riziko navrhovaného odstranění plotu celého objektu (nehlídané děti, vandalové, sprejeři, psi, močení …). Pořízení kamerového systému bude též nákladné.

  4. Vítězný návrh vůbec neřeší prostor pro pravidelně konaná pietní shromáždění (plocha pro hudbu a řečníky, místo pro stany v případě deště či sněhu apod.). Není ani řešena otázka zviditelnění navrhovaného podzemního objektu z Průmyslové ulice včetně slavnostního osvětlení.    

5. Návrh neřeší zaplnění tzv. meditačního prostoru obsaženého v ideovém návrhu, např. ekumenickou kaplí, event. obětním stolem (viz NKP Lidice a Ležáky). Neřeší ani event. osazení uměleckých děl (soch) v exteriéru. V objektu navrženém ke zbourání byla socha i umělecké vitráže.

  Shrnuto: Návštěvník Larischovy vily a popraviště bude stále řešit dilema, kterou ze dvou nabízených expozic navštívit, což může ovlivnit i výše navrhovaného vstupného. Podle názoru nové ředitelky NKP Lidice vysloveného při návštěvě Larischovy vily tento rok, by jedno muzeum chystané v ní ČSOL bohatě dostačovalo. Na to upozornil i atelier oceněný 3. cenou v architektonické soutěži (viz katalog). Z tohoto úhlu pohledu lze jistě položit zásadní otázku, zdali peníze EU by nemohly být využity pro kulturní účely v Pardubicích jinak a lépe. Bourání, kácení a chystané výkopové práce bohužel mohou nepříznivě ovlivnit i důstojný průběh pravidelně organizovaných pietních shromáždění.

   Rekonstrukce Larischovy vily a Národní kulturní památky Zámeček musí být dobře koordinovány. Žádáme Vás proto, abyste předložili naše návrhy veřejnosti. Jedná se o Národní kulturní památku, o které nemůže bez řádné diskuse a projednání rozhodnout ani rada ani zastupitelstvo.

Podpisy

Volby 2018

Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu PČR se konají 5. a 6. října. V pátek se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Komunální volby

Kompletní seznamy kandidátů jednotlivých obcí v Pardubickém kraji podle okresů:

Volby do Senátu

Do Senátu se v Pardubickém kraji volí v obvodu č.50 - Svitavy a v obvodu č.44 - Chrudim, který velkou částí zasahuje i do Kraje Vysočina. Druhé kolo senátních voleb proběhne 12. a 13. října v případě, že žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu v kole prvním.Nejčtenější

Basketbalisté zdolali Rusko a přiblížili se historickému postupu na MS

Tomáš Satoranský se snaží vyzrát na ruskou obranu. Sleduje ho spoluhráč z...

Čeští basketbalisté zdolali v kvalifikaci o mistrovství světa Rusko v dramatickém duelu 80:78 a znovu se přiblížili...

Dálnice zmizí před Vysokým Mýtem v tunelu, ražba bude kvůli vodě složitá

Plánovaný tunel na dálnici D35, vpravo je stoupání na stávající silnici I/17...

Rovných sedm kilometrů má měřit úsek dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Obyvatelé dotčených obcí měli poslední...Nejlepšími dabéry jsou Olšovský a Vaňková, cenu má i Krampol

Ivana Vaňková a Lumír Olšovský získali v Přelouči na Pardubicku Cenu Františka...

Cenu za nejlepší výkon v dabingu si z Přelouče odvezli herečka Ivana Vaňková a herec Lumír Olšovský. Za celoživotní...

Trochu mrtvé, pomyslel si Veselý. Diváky hecoval gesty i smečemi

Český reprezentant Jan Veselý střílí trestný hod na ruský koš.

Ačkoli český basketbalista Jan Veselý při výhře 80:78 nad Ruskem nekraloval statistikám, opět ukázal, jak je důležitou...

Špaček se cítí silnější, ve Winnipegu si vzal pod křídlo Reichela

Michael Špaček (80) oslavuje se spoluhráči z Winnipegu svou trefu.

Minule se v kempu Winnipeg Jets udržel málem až do konce. A letos pardubický hokejový odchovanec Michael Špaček...

Další z rubriky

Zájem o zemědělské obory roste, do učení míří více žáků

Soutěž jízdy zručnosti s traktorem s přívěsem pro studenty středních...

Na střední školy v Pardubickém kraji bylo letos podáno skoro 10 tisíc přihlášek. Z nich přibližně čtvrtina je na...

Skauti v Hlinsku slaví sto let. A také své válečné hrdiny

Výstava o historii skautů v Městském muzeu Hlinsko potrvá do 11.listopadu 2018.

Hlinečtí skauti slaví sto let od založení výstavou. Přibližuje dějiny hnutí, stejně jako klíčové momenty hlineckého...

Letní kino vzdá hold hokejovým legendám, následuje setkání s tvůrci

Hokejový brankář Jiří Holeček

Vzpomínky na letošní prázdniny už sice čtrnáct dní pozvolna blednou, ale rozhodně to neplatí pro Pardubické letní kino....

Najdete na iDNES.cz